Naposledy aktualizováno: 25.04.2019 12:29:14
logo

Knihovna městyse Lhenice

Historie knihovny ve Lhenicích

        V obecní kronice městečka se uvádí, že obecní knihovna ve Lhenicích vznikla v roce 1920 a prvním knihovníkem byl Václav Lev, který měl roční peněžní odměnu ve výši 150,- Kč.Nebyla to však první místní knihovna – knížky tu půjčoval už před první světovou válkou divadelní soubor Stráž (první záznam r.1904). Někdy koncem 20.let splynula tato spolková knihovna s knihovnou obecní.

        Další písemné zprávy z období předmnichovské republiky a z doby okupace se však nezachovaly, teprve z období po roce 1946. Tehdy si Okresní rada osvětová v Prachaticích stěžovala místnímu národnímu výboru ve Lhenicích na nevyhovující umístění lidové obecní knihovny ve Lhenicích. V roce 1954 byl knihovníkem Petr Švehla, který ve svém hlášení z 5.ledna 1954 uvádí, že k 31.12.1953 měla knihovna celkem 2179 svazků knih. V roce 1959 byla knihovna umístěna ve dvou místnostech bývalé spořitelny, měla cca 3000 svazků a cca 350 čtenářů. První místnost byla zařízena jako čítárna a za půjčení knih se vybíralo 20 haléřů. Petr Švehla byl lhenickým knihovníkem až do r.1961.

       Od roku 1962 byla knihovnicí Marie Schönová. V roce 1966 byla knihovna přestěhována do domu čp.134 (u Karla Jaroše – vedle současné budovy v.d. Otava) a v roce 1979 se rozhodnutím ONV stala střediskovou knihovnou. Byla přestěhována do restaurovaných místností bývalé radnice na náměstí čp.125 a Marie Schönová byla jmenována knihovnicí z povolání.

       V roce 1990, v důsledku změn po „sametové revoluci“, došlo na obecním úřadě k personálním změnám. Z postu knihovnice odešla M.Schönová a práce knihovnice byla sloučena s prací kulturní pracovnice Marie Jarošové. V roce 2007 byl za pomoci RSKIS Prachatice aktualizován letitý fond a v letních měsících téhož roku byla knihovna opravena a vymalována. V roce 2008 došlo na rekonstrukci celé budovy „staré radnice“, v níž knihovna sídlí, bylo zavedeno plynové topení (místo stávajících akumulačních kamen), došlo k výměně oken a fasády. Knihovna se v tomto roce zapojila do elektronické katalogizace Clavius za pomoci získané dotace z Ministerstva kultury České republiky ve výši 58 000,- Kč a čtenářům je od poloviny roku 2010 nabídnut  i on-line katalog, na který jsme také obdrželi dotaci ve výši 20 000,- Kč z Ministerstva kultury České republiky. K veřejnému internetu v knihovně nově přibylo bezdrátové připojení na internet (WiFi).

       V r.2009 odešla do důchodu knihovnice Marie Jarošová a na její místo nastoupila Ivana Ragačová, která má na starosti též knihovnu, kulturu a kino. Knihovna má v současné době 10.000 svazků, webové stránky jsou součástí stránek městyse (www.lhenice.cz), knihovna má dvě stanice internetu pro veřejnost.